skip to Main Content

Alçak Gerilim Sigortaları İçin Seçim Kriterleri

Doğru sigortanın seçilmesi aşağıdaki kriterlere dayanmaktadır.

1- Bir hata halinde kesilmesi gereken güç kaynağının verilerine,
2- Koruma görevine ya da korunacak ekipmana

Güç kaynağında şu kriterlere dikkat edilmelidir:

  • Sigortanın müsaade edilen azami işletme gerilimi, azami şebeke gerilimden daha büyük olmalıdır. (Tablo 1:1 )
  • Sigorta, şebekenin akım türüne ve frekansına uygun olmalıdır. Sigortanın doğru ve alternatif akıma uygunluğu ayrı ayrı belirtilmelidir.
    Aksi belirtilmedikçe 45 Hz …. 62 Hz arasındaki frekanslara müsaade edilmektedir.
  • Sigortanın kesme kapasitesi, bağlandığı noktadaki kısa devre akımından daha büyük olmalıdır.
Sigorta Anma Gerilimi Azami Şebeke Gerilimi
(V) (V)
230 253
400 440
500 550
690 725

Tablo 1:1 Müsaade edilen işletme gerilimleri

Sık ve yaygın olarak kullanılan ekipmanların korunabilmesi için onlara uygun karakteristikteki sigortalar geliştirilmiştir.

İletim hatları, motor devreleri ve yarı iletken elemanlara ait karakteristikler uluslararası alanda standartlara  alınmıştır. Almanya’da buna ilaveten transformatör koruma ve madencilik sigortaları için ilave standartlarda bulunmaktadır. Sigorta buşonları, ilgili uygulamayı veya karakteristiklerini gösteren bir kısaltma ile işaretlenmiştir.

İlk sıradaki küçük harf, sigortanın kesme aralığını tanımlar.

  • ” g ” tam aralıklı sigortanın kısaltmasıdır ve bu sigortanın en küçük erime akımından kesme kapasitesine varana kadar tüm aşırı akımları kesebildiği anlamına gelir. Tam aralıklı sigortalar tek başlarına koruma elemanı olarak  kullanılabilir.
  • ” a ” yedekleme sigortasının kısaltmasıdır ve bu sigortanın sadece anma akımının birkaç katını aşan yükseklikteki  akımları kesebildiği anlamına gelir. Yedekleme sigortaları sadece kısa devre korumasına uygundur ve bu nedenle de  aşırı yük koruması için başka tertibatlarla kombine edilir. Bu tip sigortalar sıklıkla, daha düşük kesme kapasitesine sahip başka bir anahtarlama cihazı için (örneğin kontaktör veya kesici) yedek koruma olarak da kullanılır.

İkinci sıradaki büyük harf karakteristiği tanımlar. Tablo 1:2 de standartlarda bulunan işletme sınıfları ve bunlara karşılık gelen başlıca uygulamalar listelenmiştir.

Çalıştırma Sınıfı Uygulama Alanı
(Karakteristik)
gG Genel uygulamalar için tam aralıklı sigortalara (genelde kablo ve hat koruması)
aM Motor devrelerinin kısa devreye karşı koruması için yedekleme sigortaları
gR Yarı iletken ekipmanların korunması için tam aralıklı sigortalar (gS’den daha hızlı)
gS Yarı iletken ekipmanların korunması için tam aralıklı sigortalar (hatların yüklenmelerinin artırılması için)
aR Yarı iletken ekipmanların kısa deyreye karşı korunması için yedekleme sigortaları
gB Maden tesislerinin korunması için tam aralıklı sigortalar
gTr Transformatör koruması için tam aralıklı sigortalar (anma akımı (A) yerine transformatörün görünen gücü (kVA) cinsinden belirtilir.)
gPV Fotovoltaik modüllerin korunması için tam aralıklı sigortalar

Tablo 1:2 İşletme sınıfları ve uygulamalar

Back To Top